SSC 2016-2017

You are here: Home / Alumni/SSC 2016-2017

S.No HT.No Name of the Student CGPA
1 1723128841 MODINI KEERTHI 10
2 1723128123 CH. HARIKA 9.8
3 1723128767 S. SHRIYA 9.8
4 1723128769 A. YASHWANTH 9.8
5 1723128895 V. SAI TEJA 9.8
6 1723129084 K. ANJALI 9.8
7 1723129060 MD. BABA 9.7
8 1723129086 A. VARSHA 9.7
9 1723129128 J. RAJ KUMAR 9.7
10 1723128127 M. ARUNA 9.5
11 1723128809 S. VARSHA 9.5
12 1723129030 B. KOUSHIK 9.5
13 1723129102 K. SRIKANTH 9.5
14 1723128087 G. SRAVAN 9.3
15 1723128161 M. NIKITHA 9.3
16 1723128171 B. AKANKSHA 9.3
17 1723128205 J. SWETHA 9.3
18 1723128739 A. SAHITHI 9.3
19 1723128771 SAMREEN 9.3
20 1723128847 K. VAMSHINATH 9.3
21 1723128978 R. MANISHA 9.3
22 1723129020 B. RUKMINI 9.3
23 1723129058 A. GANESH 9.3
24 1723129096 P. MAHESHWARI 9.3
25 1723128079 T. AISHWARYA 9.2
26 1723128117 V. SANDHYA RANI 9.2
27 1723128299 S. PRASHANTH 9.2
28 1723128317 K. HARISH 9.2
29 1723128741 S. SUPRIYA 9.2
30 1723128980 MEGHAVATH KEERTHI 9.2
31 1723129002 K. SHIRISHA 9.2
32 1723129026 G. SHRAVYA 9.2
33 1723129054 J. MAHESH 9.2
34 1723129100 S. MANEESH 9.2
35 1723128051 M. AKSHAY GOUD 9.0
36 1723128083 P. VINITHA 9.0
37 1723128215 K. DIVYA 9.0
38 1723128287 R. MANISHA 9.0
39 1723128303 G. SRAVYA 9.0
40 1723128727 M. SUPRAJA 9.0
41 1723128773 G. AKHILA 9.0
42 1723128891 M. ANJANEYULU 9.0
43 1723128899 A. VAISHNAVI 9.0
44 1723128988 M. VIKRAM 9.0
45 1723129006 M. SAI KIRAN 9.0
46 1723129022 M. SURYA KARTHIK 9.0
47 1723129154 P. ANIL 9.0
48 1723129158 G. SOWMYA 9.0
49 1723129160 U. VIASHNAVI 9.0
50 1723128049 K. SUNIL KUMAR 8.8
51 1723128219 B. SHIVA KUMAR 8.8
52 1723128801 K. BHANU PRAKASH 8.8
53 1723128849 P. SHIVA 8.8
54 1723128996 B. LAXMAN 8.8
55 1723128053 G. ARAVIND 8.7
56 1723128157 K. ANUSHA 8.7
57 1723128167 D. JHANSI 8.7
58 1723128179 P. MEGHANA 8.7
59 1723128211 S. BHARGAV KUMAR 8.7
60 1723128807 K. PRADEEP 8.7
61 1723129126 E. SONY 8.7
62 1723129134 N. RAJU 8.7
63 1723128173 P. SAI RAM 8.5
64 1723128225 K. KISHORE REDDY 8.5
65 1723128745 N. SANDEEP 8.5
66 1723128799 K. SAI KIRAN 8.5
67 1723128835 G. PRASHANTH 8.5
68 1723128851 M. AKSHITHA 8.5
69 1723128901 S. SHIVA SHANKAR 8.5
70 1723129104 N. SWATHIKA 8.5
71 1723128089 R. RAKESH 8.3
72 1723128115 B. DIVYA 8.3
73 1723128131 K. SHIVA SHANKAR 8.3
74 1723128181 K. BHUNESHWARI 8.3
75 1723128201 E. NAVEEN 8.3
76 1723128301 A. SAI PRIYA 8.3
77 1723128737 D. MANIKANTA 8.3
78 1723128998 A. SABITHA 8.3
79 1723128889 S. SATWIK REDDY 8.3
80 1723128045 SURASANI MANASA 8.2
81 1723128805 K. KESHAVARDHAN 8.2
82 1723128883 R. VINEETH KUMAR 8.2
83 1723129064 K. DHAN RAJ 8.2
84 1723128889 MUNNA 8.0
85 1723128853 B. UDAY KIRAN 8.0
86 1723129056 M. PAVAN KALYAN 8.0
87 1723129156 G. SUNIL 8.0
88 1723128307 B. MEGHANA 7.8
89 1723128047 N. BALRAM 7.7
90 1723128129 T. HARSHA VARDHAN 7.7
91 1723128725 B. SHIVA KUMAR 7.7
92 1723128203 K. PAVAN KALYAN 7.5
93 1723128283 B. NAVEEN 7.3
94 1723128279 N. VINOD GOUD 7.2
95 1723128723 M. DHAN PAL 7.2
96 1723128093 G. SNEHITH 7.0
97 1723128241 MD. ABDUL MOISE 6.8