SSC 2014-2015

You are here: Home / Alumni/SSC 2014-2015

S.No HT.No Name of the Student CGPA
1 1537129493 BHAGYA SRI. K 9.3
2 1537129549 ANUSHA. K 9.3
3 1537129579 BHARATH REDDY. G 9.3
4 1537129537 SRINIVAS YADAV. C 9.2
5 1537128859 BHAVANA. E 9.0
6 1537128957 GEETHA. K 9.0
7 1537129563 PAVAN KUMAR. K 9.0
8 1537129531 SHIVA KUMAR. B 9.0
9 1537128937 TARUN. M 9.0
10 1537128873 VAISHNAVI. P 9.0
11 1537128775 RAGAVENDER. P 9.0
12 1537128973 BHAVANI. B 8.8
13 1537129551 PAVANI. S 8.8
14 1537129535 SHIRISHA. M 8.8
15 1537129019 BHUVANESHWARI. B 8.8
16 1537129451 NIKHILA. N 8.8
17 1537129419 AYESHA 8.7
18 1537128923 SAHITHI. G 8.7
19 1537128783 SINDUJA. P 8.7
20 1537129553 SANDEEP. P 8.7
21 1537128809 UMA MAHESHWARI. K 8.5
22 1537128891 VISHNUVARDHAN. K 8.5
23 1537128909 PRAGATHI. A 8.5
24 1537128979 SRUTHI. A 8.5
25 1537128905 VIJAYA SHREE. K 8.5
26 1537129431 MANISHA. T 8.3
27 1537128961 ARUNDEEP. K 8.3
28 1537129453 DEEPAK. U 8.3
29 1537129001 JAYASIMHA. P 8.3
30 1537129029 SRIKANTH. M 8.3
31 1537128917 TARUN AKULA 8.3
32 1537128989 AKHILA. K 8.3
33 1537128799 MOUNIKA. G 8.3
34 1537129443 GOVINDA. R 8.3
35 1537128869 CHANDRIKA. S 8.2
36 1537128863 MAMATHA. T 8.2
37 1537128929 PRAVALIKA. E 8.2
38 1537129487 SANTOSHA. M 8.2
39 1537128815 HANUMANTHU. C 8.2
40 1537129565 PRIYA REDDY. K 8.2
41 1537129513 VIDYA. B 8.2
42 1537129417 PAVAN KUMAR. P 8.2
43 1537128999 SANDEEP KUMAR. A 8.2
44 1537128795 AKASH KANIP BHOSALE 8.0
45 1537128935 JAGADESH KUMAR. M 8.0
46 1537129483 KISHORE. M 8.0
47 1537129543 JAYASRI NAIK. A 7.8
48 1537128987 YOUNUS MOHAMMAD 7.8
49 1537128899 SHASHIKANTH. G 7.8
50 1537128871 VINOD KUMAR. J 7.8
51 1537128879 BHARATH RAJ. K 7.7
52 1537129571 KISHORE. K 7.7
53 1537129581 RAJSHEKAR. G 7.7
54 1537128797 PAVAN KALYAN. A 7.7
55 1537129445 VAMSHI GOUD. R 7.7
56 1537129575 HARI KRISHNA. N 7.5
57 1537129479 AISHWARYA. K 7.5
58 1537129469 Mohith 7.5
59 1537128789 BHARATHSIMHA. S 7.5
60 1537129529 NAVEEN EMMIDI 7.5
61 1537129459 PRUTHVI RAJ. K 7.5
62 1537129517 MANJUMATHI. J 7.3
63 1537129547 ANSWAR SHAIK 7.3
64 1537129499 JYOTHIKA. P 7.3
65 1537128893 KARTHIK. M 7.2
66 1537129463 MEER SALMAN ALI 7.2
67 1537128895 AKANKSHA. K 7.0
68 1537128971 PRAVALIKA. G 7.0
69 1537129425 SURESH. M 7.0
70 1537129569 ANUSHA NATHI 6.8
71 1537129457 SAI KIRAN BUTTI 6.5